Grönt rum

Den finns ett grönt rum. Det har två kanter och är rundare mot mitten.

I det gröna rummet finns en liten röd värld. Den lilla röda världen är egentligen inte medveten om det gröna rummet. Ibland rör sig den lilla röda världen mot en av det gröna rummets båda kanter men då flyttar det gröna rummet på sig så den lilla röda världen inte ska trilla utanför.

Ibland fantiserar det gröna rummet erotiska fantasier om den lilla röda världen. Intima och gröna rumsfantasier om små röda världsliga ting. Men de fantasierna är hemliga och den lilla röda världen bara anar att det är något av en intimt grön känsla som smyger sig på. Den lilla röda världen förstår sig inte på erotik och har inga drömmar av den sorten. Och även om den lilla röda världen hade haft erotiska drömmar hade de inte handlat om gröna rum eftersom den lilla röda världen inte är medveten om att gröna rum existerar.

Den lilla röda världen är mer intresserad av svarta oformliga former, om nu en liten röd värld i ett grönt rum kan vara intresserad av sådant. Den lilla röda världen tror sig känna en gnagande och pockande känsla som bara kan botas av inträngande i och sammansmältning med en svart oformlig form.

Men det finns inte några svarta oformliga former i det gröna rummet, där finns bara den lilla röda världen. Den lilla röda världen är ensam i det gröna rummet men är inte medveten om det eftersom den lilla röda världen alltid varit ensam. Fast egentligen är den lilla röda världen inte alls ensam eftersom det gröna rummet alltid finns där. Men det vet den lilla röda världen inte om.

Hur länge den lilla röda världen funnits i det gröna rummet är det ingen som vet. Men frågan är förstås om det alls kan existera små röda världar i tvåkantiga gröna rum. Kanske finns den lilla röda världen med känslor för svarta oformliga former bara i det gröna rummets fantasi. Och kanske existerar det gröna rummet bara i en svart oformlig forms medvetande.

Om det finns något sådant.

Alls.